کتاب هیجان و استدلال

اثر ایزابل بلانشت از انتشارات ارجمند - مترجم: مجموعه ی مترجمان-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب هیجان و استدلال
جستجوی کتاب هیجان و استدلال در گودریدز

معرفی کتاب هیجان و استدلال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هیجان و استدلال


 کتاب روانشناسی مدیریت ذهن
 کتاب زنان نامرئی
 کتاب کتاب راهنمای مدیریت تعارض
 کتاب من یک زن هستم
 کتاب کتاب راهنمای تأثیرگذاری
 کتاب کتاب راهنمای تاب آوری