کتاب مقدمه ای بر روش های کیفی و آمیخته

اثر عباس بازرگان از انتشارات دیدآور-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب مقدمه ای بر روش های کیفی و آمیخته
جستجوی کتاب مقدمه ای بر روش های کیفی و آمیخته در گودریدز

معرفی کتاب مقدمه ای بر روش های کیفی و آمیخته از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مقدمه ای بر روش های کیفی و آمیخته


 کتاب پرورش توجه و تمرکز
 کتاب تا دندان متمدن
 کتاب فرزند پروری از پنج نگاه
 کتاب تأثرات لاکانی
 کتاب دوباره اوج بگیر
 کتاب در جستجوی پدر