بهترین کتاب های روانشناسی

معرفی بهترین کتاب های روانشناسی و خودپروری در جهان
 کتاب راز خوشبختی زنان

کتاب راز خوشبختی زنان

اثر اسکات هالتزمن از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب تغییر شغل

کتاب تغییر شغل

اثر کتی پیروکسی از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب روانشناسی تاریک

کتاب روانشناسی تاریک

اثر زک آدامز از انتشارات انتشارات شاهدخت


 کتاب راهنمای کاربردی ان اف تی

کتاب راهنمای کاربردی ان اف تی

اثر مت فورتنو از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب زرنگ باش خانم!

کتاب زرنگ باش خانم!

اثر ایمی کوهن از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب راهنمای کاربردی متاورس

کتاب راهنمای کاربردی متاورس

اثر برندون استاک از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب شبکه سازی موفق برای همه

کتاب شبکه سازی موفق برای همه

اثر اریک کرامر از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب سیم کشی ثروت

کتاب سیم کشی ثروت

اثر باربارا هیسون از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب موفقیت مالی برای همه

کتاب موفقیت مالی برای همه

اثر ریچل کروز از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب ناگفته های راه اندازی کسب و کار

کتاب ناگفته های راه اندازی کسب و کار

اثر خلیل رضوی از انتشارات کهکشان دانش