کتاب کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان

اثر آدل فابر از انتشارات صابرین - مترجم: زهرا جعفری-بهترین کتاب های روانشناسی

Here is the bestselling book that will give you the know-how you need to be effective with your children. Enthusiastically praised by parents and professionals around the world, the down--to--earth, respectful approach of Faber and Mazlish makes relationships with children of all ages less stressful and more rewarding.
Recently revised and updated with fresh insights and suggestions, How to Talk so Kids Will Listen & Listen so Kids Will Talk is full of practical, innovative ways to solve common problems and build foundations for lasting relationships.


خرید کتاب کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان
جستجوی کتاب کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان در گودریدز

معرفی کتاب کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کلیدهای گفتن و شنیدن با کودکان و نوجوانان


 کتاب راهنمای کامل والدین 2
 کتاب شخصیت های دیگر خود را کشف کنید
 کتاب حسادت در نوزادان
 کتاب اکنون یک کسب و کار عالی بسازید
 کتاب فرهنگ و زندگی روزمره
 کتاب اینترنت ما