کتاب چگونه به ورزش فکر کنیم

اثر دیمن یانگ از انتشارات هنوز - مترجم: سما قرایی-بهترین کتاب های روانشناسی

A look at how and why exercise affects the way we think and feel.


خرید کتاب چگونه به ورزش فکر کنیم
جستجوی کتاب چگونه به ورزش فکر کنیم در گودریدز

معرفی کتاب چگونه به ورزش فکر کنیم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چگونه به ورزش فکر کنیم


 کتاب کلنجارهای ذهنی
 کتاب غرقگی
 کتاب مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن رفتار کن
 کتاب اینفلوئنسر
 کتاب خود مقدس شما
 کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره