کتاب هنر رها کردن

اثر نیک ترنتون از انتشارات نقش و نگار - مترجم: بی تا حسینی-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب هنر رها کردن
جستجوی کتاب هنر رها کردن در گودریدز

معرفی کتاب هنر رها کردن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر رها کردن


 کتاب هنر یافتن جریان
 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان
 کتاب جرقه ای از درون
 کتاب جعبه ابزار ارتباط بدون خشونت برای تسهیلگران
 کتاب علم و روش شناسی تمرین
 کتاب تغییر رفتار و رفتاردرمانی