کتاب هنر انسان شدن

اثر کارل راجرز از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مهین میلانی-بهترین کتاب های روانشناسی

The late Carl Rogers, founder of the humanistic psychology movement, revolutionized psychotherapy with his concept of "client-centered therapy." New discoveries in the field of psychopharmacology, especially that of the antidepressant Prozac, have spawned a quick-fix drug revolution that has obscured the psychotherapeutic relationship. As the pendulum slowly swings back toward an appreciation of the therapeutic encounter, Dr. Rogerss "client-centered therapy" becomes particularly timely and important.


خرید کتاب هنر انسان شدن
جستجوی کتاب هنر انسان شدن در گودریدز

معرفی کتاب هنر انسان شدن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر انسان شدن


 کتاب این کتاب شما را آرام می کند
 کتاب چارت تئوری انتخاب
 کتاب هر دانش آموزی می تواند موفق شود
 کتاب هنر فروش موفق
 کتاب درست فکر کن صحیح عمل کن
 کتاب فرمول نابغه ها