کتاب موسیقی درمانی با هدایت زیستی

اثر اریک بی میلر از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: سارا اسکندری-بهترین کتاب های روانشناسی

این کتاب منطق کار پیشینه تاریخی و دستورالعمل های گام به گام را برای استفاده از موسیقی درمانی بر مبنای اطلاعات به دست آمده از فیزیولوژی در اختیار متخصصان قرار می دهد


خرید کتاب موسیقی درمانی با هدایت زیستی
جستجوی کتاب موسیقی درمانی با هدایت زیستی در گودریدز

معرفی کتاب موسیقی درمانی با هدایت زیستی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب موسیقی درمانی با هدایت زیستی


 کتاب مجموعه مفاهیم روانکاوی (10 جلدی)
 کتاب چرا آدم های خوب کارهای بد می کنند؟
 کتاب مراجعی که مرا تغییر داد
 کتاب روانشناسی ابراز وجود
 کتاب لاغر درون ما
 کتاب قدرت شگفت انگیز احساسات