کتاب مهارت گفت و گو

اثر اندرو بیلی از انتشارات انتشارات اشجع - مترجم: ملیحه عظیمی-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب مهارت گفت و گو
جستجوی کتاب مهارت گفت و گو در گودریدز

معرفی کتاب مهارت گفت و گو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت گفت و گو


 کتاب هنر یافتن جریان
 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان
 کتاب جرقه ای از درون
 کتاب جعبه ابزار ارتباط بدون خشونت برای تسهیلگران
 کتاب علم و روش شناسی تمرین
 کتاب تغییر رفتار و رفتاردرمانی