کتاب مسئولیت پذیری

اثر ناتانیل براندن از انتشارات شباهنگ - مترجم: مهدی قراچه داغی-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب مسئولیت پذیری
جستجوی کتاب مسئولیت پذیری در گودریدز

معرفی کتاب مسئولیت پذیری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مسئولیت پذیری


 کتاب 10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی
 کتاب یالوم خوانان
 کتاب مردی به نام دیوید
 کتاب گزینه ب
 کتاب کتابچه تمرین ژرفای زن بودن
 کتاب کودکی را می زنند