کتاب مسئولیت پذیری

اثر ناتانیل براندن از انتشارات شباهنگ - مترجم: مهدی قراچه داغی-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب مسئولیت پذیری
جستجوی کتاب مسئولیت پذیری در گودریدز

معرفی کتاب مسئولیت پذیری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مسئولیت پذیری


 کتاب تمرکز سه گانه
 کتاب بذرت را کجا می کاری؟
 کتاب آزردگان
 کتاب راز
 کتاب روانشناسی رشد و تحول انسان
 کتاب مغزت را درست به کار بینداز