کتاب مدیریت هیجان

اثر نسرین دانائی از انتشارات سخن-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب مدیریت هیجان
جستجوی کتاب مدیریت هیجان در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت هیجان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت هیجان


 کتاب آینده ی احساس
 کتاب اول من بعد ما
 کتاب هنر تاثیرگذاری
 کتاب زوج درمانی
 کتاب راه رفتن و مراقبه
 کتاب بازی با زیبا