کتاب محکم در آغوشم بگیر

اثر سو جانسن از انتشارات میلکان - مترجم: سمانه پرهیزکاری-بهترین کتاب های روانشناسی

در کتاب «محکم در آغوشم بگیر» دکتر سو جانسن برنامه‌ی درمانیِ بسیار مؤثرِ خود را به ما معرفی می‌کند: درمانِ هیجان‌محورِ زوج‌ها. گرفتنِ ژست‌های رمانتیکِ آن‌چنانی را فراموش کنید! جانسن به شما یاد می‌دهد راه تقویت یا نجاتِ یک رابطه، ایجادِ دوباره‌ی پیوند عاطفیِ امن است


خرید کتاب محکم در آغوشم بگیر
جستجوی کتاب محکم در آغوشم بگیر در گودریدز

معرفی کتاب محکم در آغوشم بگیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب محکم در آغوشم بگیر


 کتاب برنامه اقدام مثبت
 کتاب شور ذهن
 کتاب دینامیت موفقیت
 کتاب بررسی یک پرونده قتل
 کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی
 کتاب اردوی آماده سازی