کتاب قانون نالیدن ممنوع

اثر جان گوردون از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: سیما فرجی-بهترین کتاب های روانشناسی

در دنیایی که به نظر می‌رسد بسیاری از انسان‌ها بر نیمه خالی لیوان متمرکز هستند، جان گوردون در کتابش می‌کوشد برنامه ای شفاف را مطرح کند که به هر یک از ما کمک می‌کند نگرشمان را بهبود ببخشیم. به‌کارگیری شیوه پیشنهادی او بی تردید از منفی نگری ما می‌کاهد و در محیط شغلی و زندگی خانوادگی ما تاثیر مثبت می‌گذارد. به این ترتیب، می‌توانیم محیط‌هایی را با بهره‌وری بیشتر و تنش کمتر بیافرینیم.


خرید کتاب قانون نالیدن ممنوع
جستجوی کتاب قانون نالیدن ممنوع در گودریدز

معرفی کتاب قانون نالیدن ممنوع از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قانون نالیدن ممنوع


 کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد
 کتاب تاثیر سایه
 کتاب کج رفتاری
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب لحظه های ناب زندگی
 کتاب روان درمانی گروهی معنامحور