کتاب شناخت حافظه کاری و روش های تقویت آن

اثر تریسی پکم آلووی از انتشارات دیدار - مترجم: اسماعیل سعدی پور-بهترین کتاب های روانشناسی




خرید کتاب شناخت حافظه کاری و روش های تقویت آن
جستجوی کتاب شناخت حافظه کاری و روش های تقویت آن در گودریدز

معرفی کتاب شناخت حافظه کاری و روش های تقویت آن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شناخت حافظه کاری و روش های تقویت آن


 کتاب روانشناسی مدیریت ذهن
 کتاب زنان نامرئی
 کتاب کتاب راهنمای مدیریت تعارض
 کتاب من یک زن هستم
 کتاب کتاب راهنمای تأثیرگذاری
 کتاب کتاب راهنمای تاب آوری