کتاب سوال های درست

اثر دبی فورد از انتشارات کلک آزادگان - مترجم: ریحانه فرهنگی-بهترین کتاب های روانشناسی

گاهی یگانه دلیل نیافتن پاسخ درست، نپرسیدن سوالهای درست است. دبی فورد آنچه را باید به راشتی بپرسیم به ما میگوید تا بتوانیم به خواسته حقیقی خود دست یابیم.
ماریان ویلیامسن، نویسنده کتاب «رحمت هرروزه»


خرید کتاب سوال های درست
جستجوی کتاب سوال های درست در گودریدز

معرفی کتاب سوال های درست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سوال های درست


 کتاب کج رفتاری
 کتاب قدرت اعتماد به نفس
 کتاب مدیریت احساسات
 کتاب اندیشه ی یونگ
 کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
 کتاب آرامش