کتاب سال سرنوشت ساز

اثر ژانت بلیرپیج از انتشارات آبانا - مترجم: محمدرضا آل یاسین-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب سال سرنوشت ساز
جستجوی کتاب سال سرنوشت ساز در گودریدز

معرفی کتاب سال سرنوشت ساز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سال سرنوشت ساز


 کتاب روانشناسی مدیریت ذهن
 کتاب زنان نامرئی
 کتاب کتاب راهنمای مدیریت تعارض
 کتاب من یک زن هستم
 کتاب کتاب راهنمای تأثیرگذاری
 کتاب کتاب راهنمای تاب آوری