کتاب رویارویی با تغییر

اثر دیمیان هیوز از انتشارات نشر چشمه - مترجم: وحید نمازی-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب رویارویی با تغییر
جستجوی کتاب رویارویی با تغییر در گودریدز

معرفی کتاب رویارویی با تغییر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رویارویی با تغییر


 کتاب دهش
 کتاب چگونه به روان فرزندمان آسیب بزنیم!
 کتاب فتوپلی
 کتاب ساختن زندگی، به جای جدایی
 کتاب لکان، مرگ، زندگی و زبان
 کتاب افسانه موفقیت