کتاب رهایی

اثر جوزف کنراد از انتشارات نشر چلچله - مترجم: کیومرث پارسای-بهترین کتاب های روانشناسی

رهایی داستان زیبایی است که رویدادهای تلخ و شیرین آن تاثیری شگرف بر قلب‌ها می‌گذارد و خاطره‌ی آن، ماه‌ها و سال‌ها پس از پایان متن، باقی می‌ماند. بنابراین، برای دوست‌داران آثار کلاسیک، بهترین فرصت برای دسترسی به یکی از شاهکارهای ادبی جهان، به دست آمده است؛


خرید کتاب رهایی
جستجوی کتاب رهایی در گودریدز

معرفی کتاب رهایی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهایی


 کتاب یادداشت هایی از یک دوست
 کتاب علم نفوذ در دیگران
 کتاب گام هایی به سوی موفقیت
 کتاب انسان در جستجوی معنی
 کتاب اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت
 کتاب کار عمیق