کتاب درآمدی کوتاه به ذهن

اثر جان سرل از انتشارات نشر نی - مترجم: محمد یوسفی-بهترین کتاب های روانشناسی

جان سرل از فیلسوفان نامدار روزگار ماست، با آن‌که حالات ذهنی را به‌تمامی معلول فعالیت‌های نورونی مغز می‌داند، اما از آن‌جا که آن‌ها را سوبژکتیو، کیفی و اول‌شخص می‌شمارد، تقلیل هستی‌شناختی ِ این حالت‌ها را به بنیاد نورونی‌شان برنمی‌تابد. بدین‌سان سرل از مادی‌باوریِ تقلیل‌گرا و حذفی فاصله می‌گیرد و می‌کوشد تا با چیره‌شدن بر واژگان و مفروضات سنتی ـ که به باور او همگی بر خطا بوده‌اند ـ راه‌حلی برای مسائل فلسفهٔ ذهن، همچون مسئلهٔ ذهن‌ـ‌بدن، علیت ذهنی و ... بیابد.


خرید کتاب درآمدی کوتاه به ذهن
جستجوی کتاب درآمدی کوتاه به ذهن در گودریدز

معرفی کتاب درآمدی کوتاه به ذهن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درآمدی کوتاه به ذهن


 کتاب وصیت نامه میلیونر
 کتاب روانشناسی و شرق
 کتاب روانشناسی و علوم غیبی
 کتاب ۴۸ قانون قدرت
 کتاب کلمه ای که زندگی شما را تغییر می دهد
 کتاب بررسی یک پرونده قتل