کتاب درآمدی کوتاه به ذهن

اثر جان سرل از انتشارات نشر نی - مترجم: محمد یوسفی-بهترین کتاب های روانشناسی

جان سرل از فیلسوفان نامدار روزگار ماست، با آن‌که حالات ذهنی را به‌تمامی معلول فعالیت‌های نورونی مغز می‌داند، اما از آن‌جا که آن‌ها را سوبژکتیو، کیفی و اول‌شخص می‌شمارد، تقلیل هستی‌شناختی ِ این حالت‌ها را به بنیاد نورونی‌شان برنمی‌تابد. بدین‌سان سرل از مادی‌باوریِ تقلیل‌گرا و حذفی فاصله می‌گیرد و می‌کوشد تا با چیره‌شدن بر واژگان و مفروضات سنتی ـ که به باور او همگی بر خطا بوده‌اند ـ راه‌حلی برای مسائل فلسفهٔ ذهن، همچون مسئلهٔ ذهن‌ـ‌بدن، علیت ذهنی و ... بیابد.


خرید کتاب درآمدی کوتاه به ذهن
جستجوی کتاب درآمدی کوتاه به ذهن در گودریدز

معرفی کتاب درآمدی کوتاه به ذهن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب درآمدی کوتاه به ذهن


 کتاب پوست در بازی
 کتاب گزیده ای از کلیدهای پرورش هوش عاطفی در کودکان و نوجوانان
 کتاب آسانترین روش ترک سیگار
 کتاب زندگی شجاعانه
 کتاب معنای اضطراب
 کتاب تقویت خودباوری