کتاب تمدن و ملالت های آن

اثر زیگموند فروید از انتشارات ماهی - مترجم: محمد مبشری-بهترین کتاب های روانشناسی

فروید این کتاب را در سال 1930 نوشت. او در این کتاب با رویکردی روان کاوانه ، فرهنگ و تمدن و منشأ های آن و چگونگی پدید آمدن آن را مورد بررسی قرار می دهد.
از دیدگاه فروید ، نیروهایی در پس نیازهای ما وجود دارند که ما را به سوی ارضای آن ها سوق می دهند. این نیروها ، سایق نام دارند. سایق ها صرفا ً رفع نیاز های فردی را هدف قرار می دهند. از آن جا که انسان موجودی اجتماعی است و برای ارضای نیازهای فردی اش ، احتیاج به جمع دارد، ناچار است برخی از سایق هایش را محدود و سرکوب کند. این تعارض ها موجب بروز کشمکش هایی می شود که ملالت ها و ناخوشایندی های فرهنگ را می آفریند.
فروید در این کتاب کوچک ، مسائلی مثل جاودانگی و فنا، سعادت ، روابط انسانی – اجتماعی ، عشق و پرخاش را که تحت کنترل فرهنگ و تمدن درآمده اند ، مورد بررسی روان کاوانه قرار می دهد.
این کتاب شامل هشت فصل است.


خرید کتاب تمدن و ملالت های آن
جستجوی کتاب تمدن و ملالت های آن در گودریدز

معرفی کتاب تمدن و ملالت های آن از نگاه کاربران
کتاب به علل شکل گیری فرهنگ می پرداخت.
فرهنگ که در ابتدا از وصلت اروس و آنانکه پا به عرصه وجود نهاد.
ناچار به تحمیل محدودیت های سختی بر گرایشات و غرایز پرخاشگری
و اروس شد تا به هستی ادامه دهد. در پایان این سوال مطرح می شود: آیا
فرهنگ به ناخوشایندی هایی که همراه می آورد ، می ارزد؟

ریوییوی دومین بار خواندن:
فروید همانطور که خود می گوید در نوشتن این کتاب راهنمای چندان ماهری نبوده و خوانندگان را از مناطق متروک و راه و بیراه های پر زحمت و خستگی آور گذرانده.
اما جان کلام فروید چیست؟
چرا انسان در فرهنگ احساس ناخشنودی می کند؟ آیا این مسئله ذاتی فرهنگ است؟ اصلن فرهنگ چگونه بوجود آمده؟
اینها یک سری سوالات هستند که فروید سعی می کند به آنها پاسخ دهد.
ابتدا با رانه ی جنسی( لیبیدو، اروس) شروع می کند. این رانه برای بوجود آمدن فرهنگ گاهی باید سرکوب شود مثل تک همسری و گاهی باید والایش یابد مثل صرف لیبیدو در دوستی های خارج از محیط خانواده. فروید زن را مخالف فرهنگ و سترون کننده ی آن و ناتوان از والایش معرفی می کند.( دو گانه ی معروف فرهنگ(مرد)/طبیعت(زن). )
اما فروید اروس را قربانی اصلی ساخت فرهنگ نمی داند. قربانی اصلی رانه ی پرخاشگری است که باید سرکوب شود که این سرکوب باعث درونی شدن رانه ی پرخاشگری و شکل گیری سوپر اگو می شود. اقتدار هولناک بیرونی به قاضی درونی و منشا ناخشنودی های انسان تبدیل می شود. فروید در بحث پشیمانی و احساس گناه اولیه گریزی به ایده ی محبوبش یعنی قتل پدر توسط پسران در انسان های نخستین می زند و ادعا می کند در این قتل نخستین نفرت نسبت به پدر و پرخاشگری تخلیه می شود اما عشق به پدر باعث همانندسازی با او و استقرار سوپر اگو می گردد.
نویسنده همچنین روند رشد فرهنگ را با روند رشد فرد مقایسه کرده و امکان روان نژندی فرهنگ را مطرح می سازد. که با توجه به مطالب قبلی به نظر می رسد که روان نژندی در ذات فرهنگ است.
و در پایان پرسش مهمی مطرح می شود: آیا رانه ی پرخاشگری فرهنگ را نابود می کند؟ در جدال اروس و پرخاشگری برنده کیست؟
پ.ن: شباهت زیادی بین این کتاب و کتاب تبارشناسی اخلاق نیچه وجود دارد.
نمره: 3.5


مشاهده لینک اصلی
به لطف ترجمه ی افتضاح، تقریبا چیزی از کتاب دستگیرم نشد :/

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تمدن و ملالت های آن


 کتاب مدیریت فروش
 کتاب مهارت های زندگی
 کتاب اکنون یک کسب و کار عالی بسازید
 کتاب انرژی مثبت
 کتاب زندگی برازنده من
 کتاب فردیت اشتراکی