کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی

اثر دانکن کرامر از انتشارات روانشناسی و هنر - مترجم: حجت الله فراهانی-مجموعه ی مترجمان-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی
جستجوی کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی در گودریدز

معرفی کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تحلیل پیشرفته داده های کمی در علوم رفتاری و اجتماعی


 کتاب اعتیاد و سلامت روان
 کتاب واقعی باش
 کتاب گریزی از شکست نیست
 کتاب دوراندیشی
 کتاب روش های کاهش استرس و تقویت روحیه در کودکان
 کتاب عزت نفس درمانی