کتاب تاثیر

اثر رابرت بی. سیالدینی از انتشارات هورمزد - مترجم: گیتی قاسم زاده-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب تاثیر
جستجوی کتاب تاثیر در گودریدز

معرفی کتاب تاثیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیر


 کتاب زنان ونوسی درآتش خشم، مردان مریخی به سردی یخ
 کتاب بخشودن
 کتاب نیمه تاریک وجود
 کتاب تعالی اگو
 کتاب روان درمانی گروهی
 کتاب هنر خوب زندگی کردن