کتاب تاثیر

اثر رابرت بی. سیالدینی از انتشارات هورمزد - مترجم: گیتی قاسم زاده-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب تاثیر
جستجوی کتاب تاثیر در گودریدز

معرفی کتاب تاثیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیر


 کتاب زندگی برازنده من
 کتاب روانشناسی تحلیلی
 کتاب اصول موفقیت
 کتاب در باب مشاهده
 کتاب تاریخ روانکاوی
 کتاب توتم و تابو