کتاب تاثیر

اثر رابرت بی. سیالدینی از انتشارات هورمزد - مترجم: گیتی قاسم زاده-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب تاثیر
جستجوی کتاب تاثیر در گودریدز

معرفی کتاب تاثیر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیر


 کتاب بیماری
 کتاب 12 اصل رهبری عالی
 کتاب عشق ویرانگر
 کتاب بلوغ (فقط دخترها بخوانند)
 کتاب روانشناسی رشد و تحول انسان
 کتاب زندگی عشق و دیگر هیچ