کتاب بسوی کامیابی(2)

اثر آنتونی رابینز از انتشارات راهبین - مترجم: مهدی مجردزاده کرمانی-بهترین کتاب های روانشناسی

Wake Up and Take Control of Your Life!

Anthony Robbins, the nations leader in the science of peak performance, shows you his most effective strategies and techniques for mastering your emotions, your body, your relationships, your finances, and your life. The acknowledged expert in the psychology of change, Anthony Robbins provides a step-by-step program teaching the fundamental lessons of self-mastery that will enable you to discover your true purpose, take control of your life and harness the forces that shape your destiny.
خرید کتاب بسوی کامیابی(2)
جستجوی کتاب بسوی کامیابی(2) در گودریدز

معرفی کتاب بسوی کامیابی(2) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بسوی کامیابی(2)


 کتاب قدرت برنامه ریزی
 کتاب چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
 کتاب مریخی و ونوسی در رابطه ای موفق
 کتاب بعد از سلام چه می گویید
 کتاب بهترین سال زندگی تو
 کتاب آیین سخنرانی